कोहलपुर नगरपालिका भवनको उदघाटन कार्यक्रम माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल ज्यूबाट