Error message

  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in ctools_include() (line 127 of /var/www/html/sites/all/modules/ctools/ctools.module).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in module_load_include() (line 341 of /var/www/html/includes/module.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

सूचना तथा समाचार

अा व २०७४/०७५ का राजस्वका दरहरु

अा व २०७४/०७५ का लागि चौथो नगर परिषद्बाट स्वीकृत राजस्वका दरहरु 

कोहलपुर नगरपालिकाको सूचना

सूचना ।                    सूचना ।।                सूचना ।।।

आ.व. २०७२/०७३ को अाम्दानी खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको

कोहलपुर नगरपालिका कार्यालयको आ.व. २०७२/०७३ को अाम्दानी खर्चको विवरण सार्वजनिक

सूचिकृत हुने बारेको सूचना

कोहलपुर नगरपालिका कार्यालय, कोहलपुरको अा‍.व. 2073/2074 मा हुने खरीद कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने बारेको सूचना

प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना

सूचिकृत गैह्र सरकारी संस्थाहरुलाई कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना ।

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

L.G.C.D.P.  फोकल पर्सनको पाठ्यक्रम प्रकाशित सम्बन्धमा ।

काेहलपुर नगरपालिका कार्यालयको सूचना

साैर्य सडक बत्तीकाे प्रस्ताव पेश सम्बन्धी सूचना

हेभी सवारी चालक सम्बन्धी सूचना

कोहलपुर नगरपालिमा हेभी सवारी चालक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

आ.व. ०७२/०७३ को नगर परिषद् निर्णयहरु

कोहलपुर नगरपालिका कार्यालयको बार्षिक क्रियाकलापहरु यस प्रकार छ ।

Pages