FAQs Complain Problems

समाचार

जनप्रतिनिधिहरु

Photo Name Designation Section Phone Email
तिल बहादुर शाही वडा सदस्य वडा नं. १ ९८४८२९८९९८
दिलमाया सुनार वडा सदस्य वडा नं. १ ९८६८२१९२१९
चेतना सिंह वडा सदस्य वडा नं. १ ९८४८२६५१२३
टेक बहादुर खत्री वडा सदस्य वडा नं. २ ९८६८१४४६५२
बालकुमारी मल्ल वडा सदस्य वडा नं. २ ९८६८१४८८०४
रामकिसन थारु वडा सदस्य वडा नं. २ ९८१५५९३४६९
रेखा सुनार वडा सदस्य वडा नं. ३ ९८४८२३४५२३
सुनिता थारु वडा सदस्य वडा नं. ३ ९८००५९३५२७
झगु गिरी वडा सदस्य वडा नं. ३ ९८५८०२४०६६
आरती चमार वडा सदस्य वडा नं. ४ ९८२२४६२२२४
मेराजुदीन जागा वडा सदस्य वडा नं. ४ ९८४८०९०२६४
जानुका क्षेत्री वडा सदस्य वडा नं. ४ ९८४८०७१९१०
लड्डन जागा वडा सदस्य वडा नं. ४ ९८०४५९९९८८
शंकर खडका वडा सदस्य वडा नं. ५ ९८५८०२३५२१
फूल कुमारी थारु वडा सदस्य वडा नं. ५ ९८६८२०८०२९
बालकुमारी सापकोटा वडा सदस्य वडा नं. ५ ९८४८०४४९०८
टिका देवी वि.क. वडा सदस्य वडा नं. ५ ९८१५५२५३६२
पुष्पा कुमारी मल्ल वडा सदस्य वडा नं. ६ ९८६४००३२९
फागु थारु वडा सदस्य वडा नं. ६ ९८१६५०५८९९
पवित्रा नेपाली वडा सदस्य वडा नं. ६ ९८२४५७२६०४
खड्ग बहादुर शाही वडा सदस्य वडा नं. ६ ९८४८१३१९६१
दुर्गा बहादुर पुन वडा सदस्य वडा नं. ७ ९८१५५३००८२
सरस्वती थारु वडा सदस्य वडा नं. ७
पतिराम थारु वडा सदस्य वडा नं. ७ ९८१२४३१०१७
सावरिया चमार वडा सदस्य वडा नं. ७ ९८२५५४४९७२

Pages