FAQs Complain Problems

Staff

फोटो नाम पद शाखा मोबाइल नं. इमेल
अनन्त कुमार पौड्याल अधिकृत दशाैं शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा ९८४१४१८३२६
सुदिप सिंह सुनार लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५८०४२२९०
भद्र थापा रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र ९८४३७१७१०१ bhadrathapa032@gmail.com
धन बहादुर खत्री अधिकृत छैटौ आर्थिक विकास शाखा तथा बजार अनुगमन उपशाखा ९८५११२१७०३
बीर बहादुर बि.के. अधिकृत छैटौ सामाजिक विकास शाखा ९८४८०६४५४४
दिपा गुरुङ सहायक पाँचौ राजश्व उपशाखा
कुशुम लामिछाने म.का. ना.सु सरह ९८४८५२१५४८
लक्ष्मण वि.सी. कम्प्युटर अपरेटर योजना तथा अनुगमन उपशाखा ९८५८०२७७४२
सिमा ज्ञवाली लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८६३८३२९३९
महादेव जोशी सव.इन्जिनियर सडक तथा पूर्वधार ९८४८७०९०३३
गोविन्द बहादुर रोकाया प. प्रा. ९८४८०४२०८४
दिपेन्द्र शाह शर्भेक्षक घर नक्सा ९८१८५७३२४३
सूर्य कुमारी चपाई सहायक चौथो राजश्व उपशाखा ९८४३९३२२८२
सिमान थारु स. ले. पा. आर्थिक प्रशासन शाखा ९८६६७७४८०९
खेमादेवी कंडेल खरिदार ९८४८१०१५५६
दिपक जि.सी. खरिदार ९८४८०८०००५
दिपा शर्मा प. स्वा. प्रा. ९८४८०४४९५६
डम्बर बहादुर बुढाक्षेत्री भा. स. चा. ९८६८११४९६०
लक्ष्मिप्रसाद चौधरी का. स. ९८६८२१०८१९
बिक्रम थारु का. स. ९८४८१००५२०
दिनेश डाँगी ह. स. चा. ९८४४८९०७८४
चक्र बहादुर शाही का. स. ९८४८५५९६७५