FAQs Complain Problems

समाचार

गणक तालिममा सहभागी हुने वारे, सम्बन्धित सबै गणकहरु (कोहलपुर न.पा. र बैजनाथ गा.पा.) (स्थानीय जनगणना कार्यालय बाँके द्वारा प्रकाशित ०७८/०७/११)