FAQs Complain Problems

समाचार

मिति ०७७/१०/१० गते संचालित अमिन, तथ्यांक संकलक, सर्भेक्षक, सहायक कम्प्युटर अपरेटर र सामाजिक परिचालक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा प्रयोगात्मक परिक्षा(स.कम्प्युटर अपरेटर पदको हकमा मात्र) र अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना!!! (प्रकाशन मिति ०७७/१०/११)