FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा

विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकासित गरिएको । 

पुन प्रस्ताव माग गरिएको

लक्षितवर्गका कार्यक्रम संचालनका लागि पुनः प्रस्ताव माग गरिएको । 

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना

लक्षित वर्ग विकास संवन्धी कार्यक्रमका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना ।

विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

सानो डुडुवा पुल निर्माण संवन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना 

बोलपत्र आह्वानको सूचना

बोलपत्र  अाह्वान गरिएको । 

अा. व. २०७४/०७५ का स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरु सर्वसाधारणको जानकारीका लागि

चौथो नगर परिषद्वार स्वीकृत नेपाल सरकारको निसर्त सशर्त अनुदान तथा आन्तरिक श्रोत तर्फका योजनाहरु 

अा व २०७४/०७५ का राजस्वका दरहरु

अा व २०७४/०७५ का लागि चौथो नगर परिषद्बाट स्वीकृत राजस्वका दरहरु 

Pages