FAQs Complain Problems

समाचार

former-staff

Photo Name Designation Section Phone Email
टोपेन्द्र बहादुर के.सि.. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख ९८५८०६७१११ kctopendra2@gmail.com
छविलाल नेपाली प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालय प्रमुख ९८५८०६७१११ nchhabi90@gmail.com
अनन्त कुमार पौड्याल अधिकृत दशाैं शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख ९८५८०४१०५६, ०८१५४००५६ paudyalaaa@gmail.com
सुदिप सिंह सुनार लेखा अधिकृत सातौ आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख ९८५८०४२२९० sudipsingh72@gmail.com
डिल्ली राज पोख्रेल जन स्वास्थ्य अधिकृत सातौ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख ९८४७८६२९६३, ९८५८०६२९६३ pokhreldr2010@gmail.com
अम्बु चौधरी इन्जिनियर सातौ घर नक्सा शाखा ९८०३७०११८०
श्याम बहादुर राना सहायक पाँचौ वडा सचिव, वडा नं. १२ ९८६८४५०८६८, ०८१५४०१६३ shyamsamir190@gmail.com
शान्ता शाही सि.अ.न.मि. निरिक्षक (छैठौ) स्वास्थ्य शाखा ९८६८२१९३५४
गीता शाही म.वि.नि. (सहायक पाँचौ) महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण उप-शाखा ९८५८०३५००४
दिपक बहादुर जि.सी. खरिदार (सहायक चौथो) प्रशासन उप-शाखा ९८१४५२००४६ gcdipak46@gmail.com