FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना

सूचिकृत गैह्र सरकारी संस्थाहरुलाई कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना ।

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

L.G.C.D.P.  फोकल पर्सनको पाठ्यक्रम प्रकाशित सम्बन्धमा ।

काेहलपुर नगरपालिका कार्यालयको सूचना

साैर्य सडक बत्तीकाे प्रस्ताव पेश सम्बन्धी सूचना

हेभी सवारी चालक सम्बन्धी सूचना

कोहलपुर नगरपालिमा हेभी सवारी चालक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

आ.व. ०७२/०७३ को नगर परिषद् निर्णयहरु

कोहलपुर नगरपालिका कार्यालयको बार्षिक क्रियाकलापहरु यस प्रकार छ ।

Pages