FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सूचना विवरण

सूचनाको हक सम्बन्धी  ऐन, २०६४ दफा ५ (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी   २०६५ को नियम
३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण

विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा

विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकासित गरिएको । 

पुन प्रस्ताव माग गरिएको

लक्षितवर्गका कार्यक्रम संचालनका लागि पुनः प्रस्ताव माग गरिएको । 

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना

लक्षित वर्ग विकास संवन्धी कार्यक्रमका लागि प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना ।

विद्युतीय बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

सानो डुडुवा पुल निर्माण संवन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना 

बोलपत्र आह्वानको सूचना

बोलपत्र  अाह्वान गरिएको । 

Pages