FAQs Complain Problems

बोलपत्र (सिकलसेल ल्याब भवन तल्ला थप, वडा नं.७ र ११ मा बाटो कालोपत्रे गर्ने कार्य) स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको आशयको ७ दिने सूचना!!! (प्रकाशित २०७९/०९/१२)