FAQs Complain Problems

समाचार

जनप्रतिनिधिहरु

Photo Name Designation Section Phone Email
इन्दिरा बुढा सुनार वडा सदस्य वडा नं. ८ ९८४८१६९३२५
चादनी थापा मगर लामा वडा सदस्य वडा नं. ८ ९८२३०७६८९३
प्रेम बहादुर कामी वडा सदस्य वडा नं. ८ ९८४८२३४५४६
जसो चंदारा वडा सदस्य वडा नं. ८ ९८१६५६१५३९
बलिराम अहिर वडा सदस्य वडा नं. ९ ९८५८०२५९३१
लल्लन अलि साई वडा सदस्य वडा नं. ९ ९८१६५०६२१५
सुनिता कुमारी राना विष्ट वडा सदस्य वडा नं. ९
कानी चमारनी वडा सदस्य वडा नं. ९ ९८२२५०४११६
ओम प्रकाश वर्नवाल वडा सदस्य वडा नं. १० ९८४८०५७१३९
गिता वली क्षेत्री वडा सदस्य वडा नं. १० ९८४८१४७५९२
सुन्दरी नेपाली वडा सदस्य वडा नं. १० ९८४८१७०८०१
हरि प्रसाद थारु वडा सदस्य वडा नं. १० ९८४८०८३२६३
बजु थारु वडा सदस्य वडा नं. ११ ९८६८०७५६२७
छबिलाल भट्टराई वडा सदस्य वडा नं. ११ ९८५८०२३२०९
हरिकला सुनार वडा सदस्य वडा नं. ११ ९८४८१३३३५६
नैन बहादुर शाही का. व. अध्यक्ष वडा नं. १२ ९८१२४१४६२१
काशिराम थारु वडा सदस्य वडा नं. १२ ९८५८०६०५०१
कलरुपी बाठा वडा सदस्य वडा नं. १२ ९८६८२४२०५३
बल बहादुर घर्ती वडा सदस्य वडा नं. १३ ९८५८०५५१८२
विर बहादुर वली वडा सदस्य वडा नं. १३ ९८४४८२३८७२
कमला कुमारी खत्री वडा सदस्य वडा नं. १३ ९८५८०५५२०३
रुपावड कामी वडा सदस्य वडा नं. १३ ९८१४५४९११३
जहगिर अलि साई वडा सदस्य वडा नं. १४ ९८१५५३७१८०
रुक्मीना शर्मा वडा सदस्य वडा नं. १४ ९८४८१८६७१५
अनिता कुमारी बुढाक्षेत्री वडा सदस्य वडा नं. १४ ९८१४५९२५७१

Pages