FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

श्रमिक आवस्यक पर्ने रोजगारदातालाई नाम दर्ता गर्ने बारेको सूचना !!!

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

लागु पदार्थ दुर्व्यसनी विरुद्ध सचेतनामुलक कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि व्यवसायमुलक तालिम कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

Pages