सूचना तथा समाचार

काेहलपुर नगरपालिका कार्यालयको सूचना

साैर्य सडक बत्तीकाे प्रस्ताव पेश सम्बन्धी सूचना

हेभी सवारी चालक सम्बन्धी सूचना

कोहलपुर नगरपालिमा हेभी सवारी चालक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

आ.व. ०७२/०७३ को नगर परिषद् निर्णयहरु

कोहलपुर नगरपालिका कार्यालयको बार्षिक क्रियाकलापहरु यस प्रकार छ ।

Pages